Inloggen

FAQ

 • Home
 • FAQ
 • Op deze pagina vindt u een lijst met veel gestelde vragen.

  Snelkoppelingen:
  Transport | Uitbetaling | Gewichtsrekening | Algemeen | Klanten website | Aanlevering edelmetaalhoudend afval

  Transport

  Hoe werkt Mikropakket en wat kost het?

  U ontvangt van WHES een speciale wisselbak. Zodra u vindt dat de partij verwerkt kan worden neemt u contact op met Mikro. Vóór 10:00 aanmelden is dezelfde dag ophalen en de volgende dag is uw partij verwerkt en kan worden ingekocht door WHES. Per omgaande ontvangt u een nieuwe wisselbak met verzegelstrips en een adreslabel. De transportkosten komen voor rekening van WHES. Bij kleinere hoeveelheden (<150 gram Au fijn) worden €25 aan transportkosten in rekening gebracht.

  ^ naar boven

   

  Hoe is mijn partij verzekerd met Mikro pakket?

  Uw zendingen via Mikropakket zijn verzekerd onder uw eigen polis. Mikropakket is een officieel goedgekeurde vervoerder die door uw verzekering wordt erkend. De waarde van uw zending moet wel binnen uw verzekerde waarde vallen. Heeft u geen blokpolis en wilt u gebruik maken van verzekerd transport dan gelden de volgende tarieven:

  verzekerd transport tot 5.000,= € 14,95
  verzekerd transport tot 10.000,= € 19,90
  verzekerd transport tot 20.000,= € 28,90
  verzekerd transport tot 30.000,= € 36,90
  verzekerd transport tot 40.000,= € 44,90
  verzekerd transport tot 50.000,= € 52,90

  ^ naar boven

   

  Hoe meld ik een partij aan voor Mikro pakket?

  U kunt contact opnemen met de klantenservice van Mikropakket via email klantenservice@mikropakket.nl of u kunt bellen met de klantenservice onder tel. nr. 030-2209011.

  ^ naar boven

   

  Geldt de snelle Mikropakket service voor geheel Nederland?

  Nee, de waddeneilanden en Zeeuws-Vlaanderen worden niet dezelfde dag bediend door Mikropakket. In deze gevallen duurt het een dag langer voordat uw partij is aangeboden bij WHES.

  ^ naar boven

   

  Hoe kom ik in aanmerking voor een WHES-wisselbak?

  Indien u staat ingeschreven als WHES-klant ontvangt u, op uw verzoek, een WHES-wisselbak, met daarin een inname formulier, verzegelstrips en een adreslabel.

  ^ naar boven

   

  Wat kost een WHES-wisselbak?

  U ontvangt geheel gratis een WHES-wisselbak ter waarde van €25,–. Wij gaan ervan uit dat u regelmatig een zending hierin zult aanbieden. Indien u niet binnen 1 jaar na ontvangt van de wisselbak een partij heeft aangeboden zal WHES u de kosten van de wisselbak(ken) in rekening brengen.

  ^ naar boven

   

  Hoe werkt het WHES-wisselbakken systeem?

  U ontvangt van WHES een wisselbak om daarin uw gespaarde edelmetaal te verzenden naar WHES ter verwerking. Zodra uw partij in ontvangst is genomen ontvangt u een lege bak retour voor een volgende zending. In deze wisselbakken treft u een innameformulier aan alswel een setje verzegelstrips en een adreslabel voor Mikrotransport.

  ^ naar boven

   

  Mag ik ook keuringspartijen aanleveren in een WHES-wisselbak?

  Nee, dat is niet mogelijk. Daarvoor dient u gebruik te maken van de WaarborgHolland-bakken.

  ^ naar boven

   

  Mag ik een smeltpartij aanbieden in een WaarborgHolland-bak?

  Ja, dat is geen probleem, mits u het duidelijk aangeeft, anders wordt uw slooppartij mogelijk gekeurd.

  ^ naar boven

   

  Wat vul ik in op het innameformulier van WHES?

  Op een innameformulier geeft u aan wat voor afval u inlevert, maar ook of de betaling afwijkt van uw voorgaande zendingen of dat u de uitbetaling in grenailles i.p.v. geld wilt ontvangen. Verder vermeldt u de nummers van de verzegelstrips op dit formulier. Dit formulier kunt u ook zelf invullen en vervolgens downloaden vanaf uw klantenpagina.

  ^ naar boven

   

   

  Uitbetaling

  Kan ik ook met spoed overboeken?

  Ja, spoedbetaling is mogelijk, daar worden geen extra kosten voor in rekening gebracht.

  ^ naar boven

   

  Wanneer staat het geld op mijn rekening?

  Tenzij u iets anders heeft aangegeven op het innameformulier, zullen wij u per mail of telefonisch informeren over de analyse en waarde van de partij en direct tot uitbetaling overgaan. Het bedrag staat daardoor nog dezelfde dag op uw rekening.

  ^ naar boven

   

  Hoe worden inkoopfacturen verstuurd?

  Standaard per e-mail.

  Ontvang ik ook een inkoopfactuur?

  Ja, voor iedere aangeleverde edelmetaalstroom ontvangt u een inkoopfactuur waarop staat aangegeven: de analyseresultaten, de edelmetaalkoers, de afvalomschrijving, het inkooppercentage etc. Deze facturen ontvangt u ook per email.

  ^ naar boven

   

  Moet er ook btw worden betaald/afgedragen?

  Nee, sinds november 2008 is de btw-verleggingsregeling van toepassing.

  ^ naar boven

   

  Wat is btw-verlegging?

  Bij de verleggingsregeling is de btw verlegd van de leverancier naar de afnemer. De leverancier brengt geen btw in rekening, maar verlegt de btw naar de ondernemer die goederen of diensten van hem afneemt. De leverancier vermeldt de vergoeding waarover de btw is verlegd in zijn btw-aangifte. De afnemer vermeldt de vergoeding en de btw die naar hem is verlegd in zijn btw-aangifte. Meer informatie is te vinden op de website van de Belastingdienst.

  ^ naar boven

   

  Kan ik ook een voorschot ontvangen bij aanlevering?

  Ja, bij aanlevering kan WHES ook een voorschot van maximaal 80% uitbetalen van de geschatte waarde van uw partij. Het restant wordt na analyse uitbetaald.

  ^ naar boven

   

  Kan ik ook contant uitbetaald worden?

  Bij WHES kunnen partijen contant uitbetaald worden. Indien u meer dan €10.000 aan contanten wilt ontvangen, dient u een formulier te ondertekenen waarin staat dat WHES u heeft gewezen op de richtlijnen van de FIU en Belastingdienst inzake de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

  ^ naar boven

   

  Hoeveel keert WHES contant uit en moet ik dat tijdig melden?

  WHES keert ook grotere bedragen contant uit. U dient dat wel tijdig aan te geven opdat het geld besteld kan worden. (hier zijn wel extra kosten aan verbonden). Bij contante betalingen boven €10.000,– dient u eerst een verklaring te ondertekenen waarin u aangeeft door WHES op de hoogte te zijn gebracht van de richtlijnen van de FIU en Belastingdienst inzake de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

  ^ naar boven

   

  Kan ik ook het fijnmetaal ontvangen in plaats van uitbetaling?

  Ja, het maakt niet uit of u uitbetaald wilt worden in geld of de fijnmetalen (grenailles of baren).

  ^ naar boven

   

  Wat zijn de kosten voor maken fijn 999,9 baren?

  Indien u het edelmetaal van uw partij of van uw gewichtsrekening in 999,9 baren geretourneerd wilt hebben dan zijn de maakkosten daarvan €20-35,- per baar.

  ^ naar boven

   

  Zijn er ook limieten voor de overboekingen?

  Bedragen tot €350.000 kunnen binnen 24 uur na aanlevering worden uitbetaald. Indien uw partij een hogere waarde vertegenwoordigt zal het resterende bedrag binnen 48 uur aan u worden overgemaakt.

  ^ naar boven

   

  Gewichtsrekening

  Kan ik bij WHES ook mijn edelmetaal op een gewichtsrekening laten zetten?

  Ja, bij WHES heeft u nu ook de optie om uw edelmetaal naar een gewichtsrekening te zetten. Op uw klantenpagina kunt u dan het actuele saldo inzien.

  ^ naar boven

   

  Kan ik van mijn WHES gewichtsrekening overboeken naar andere dan die van WHES gewichtsrekeningen?

  Dit is beperkt mogelijk en hier zijn kosten aan verbonden. Vraag ons de mogelijkheden 0182-589350

  ^ naar boven

   

  Stel ik wil mijn gewichtsrekening geheel of gedeeltelijk laten uitbetalen, hoe werkt dat?

  Indien u opdracht geeft uw edelmetaal geheel of gedeeltelijk te verkopen, meldt u dat aan WHES. De koers wordt vastgelegd en per direct aan u uitgekeerd.

  ^ naar boven

   

  Stel ik wil mijn gewichtsrekening laten omzetten naar fysieke 999,9 baren kan dat?

  Ja, dat kan. U betaalt tussen €20 – €35,- aan maakkosten per baar.

  ^ naar boven

   

  Algemeen

  Wat is btw-verlegging?

  Bij de verleggingsregeling is de btw verlegd van de leverancier naar de afnemer. De leverancier brengt geen btw in rekening, maar verlegt de btw naar de ondernemer die goederen of diensten van hem afneemt. De leverancier vermeldt de vergoeding waarover de btw is verlegd in zijn btw-aangifte. De afnemer vermeldt de vergoeding en de btw die naar hem is verlegd in zijn btw-aangifte. Meer informatie is te vinden op de website van de Belastingdienst.

  ^ naar boven

  Wat is een opkoopregister (DOR)?

  Wanneer ondernemers sloopgoud inkopen van particulieren, moeten de transacties verwerkt worden in een opkoopregister. Over dit digitaal opkoopregister (DOR) heeft de WHES veel vragen ontvangen. Om deze vragen goed mogelijk te beantwoorden, heeft de WHES een opkoopregister informatiepagina opgesteld.

  ^ naar boven

   

  Wat is een gecertificeerd analyse rapport?

  Een gecertificeerd analyserapport is een rapport waarvan de analysemethode is geaccrediteerd door een onafhankelijke team van externe beoordelaars, namelijk de Raad van Accreditatie (RvA). Dit geeft u de zekerheid dat het gehalte herleidbaar is naar internationale standaarden en dus betrouwbaar is. WHES hanteert als een van de weinige edelmetaalinkopers een analysecertificaat onder accreditatie!

  ^ naar boven

   

  Hoe wordt de juiste analyse bepaald?

  WHES zal altijd de meeste passende analyse kiezen voor uw partij waarbij het maximale voor uw partij wordt uitgekeerd.
  Sloopgoud < 100 gram: XRF; > 100 gram: cupellatie; zilver: potentiometrische zilvertitratie; dental: ICP.

  Kijk voor meer informatie op de onderzoekspagina van WaarborgHolland.

  ^ naar boven

   

  Kan ik na analyse ook wachten op een betere koers om te verkopen?

  Indien u op het innameformulier dit aangeeft, kunt u uw edelmetaal naar uw gewichtsrekening boeken en u bepaalt wanneer en hoeveel u wilt verkopen.

  ^ naar boven

   

  Wat zijn de opslagkosten van 999,9 baren?

  De opslagkosten bedragen 0,02% van de metaalwaarde per maand. Daarvoor is uw partij volledig verzekerd.

   

  ^ naar boven

   

  Kan ik bij WHES ook een gewichtsrekening openen?

  Ja, bij WHES wordt standaard een gewichtsrekening voor u aangemaakt. Uw partijen worden verwerkt en na uw akkoord weggeschreven naar uw gewichtsrekening. U kunt zelf het moment van verkopen of teruglevering fijnmetaal bepalen. Wel dient u dat op het innameformulier aan te geven. 

  ^ naar boven

   

  Hoe is mijn edelmetaal op de gewichtsrekening verzekerd?

  WHES heeft uw edelmetaal op uw gewichstrekening voldoende verzekerd.

  ^ naar boven

   

  Kan ik als particulier ook partijen aanleveren?

  Nee, bij WHES worden alleen partijen van geregistreerde ondernemers en handelaren verwerkt. Wij adviseren particulieren om het sloopgoud bij uw lokale juwelier aan te leveren. U kunt gebruik maken van ons berekeningsprogramma om een indicatie van de waarde van uw edelmetaal te krijgen.

  ^ naar boven

   

  Hoe bepaalt WHES de echte waarde van uw partij?

  De waarde van uw partij wordt berekend door:

  baarmassa * gehalte * koers * inkoopstaffel.

  Deze inkoopstaffel wordt hoger bij een hoger gewicht aan fijnmetaal en/of bij een hogere koers.

  ^ naar boven

   

  Wat als ik de baar niet wil laten inkopen door WHES?

  U wordt door ons commercieel team gebeld over de uitslag van de analyse en de waarde van uw aangeboden partij. Indien u niet akkoord gaat met de waarde van de baar, kunt u deze baar na betaling van smeltkosten ophalen.

  ^ naar boven

   

  Hoe lang duurt het verwerken van de ingebrachte partijen?

  Uw partijen sloopgoud en -zilver worden na binnenkomst verwerkt (gesmolten en geanalyseerd). WHES neemt binnen 24 uur contact met u op omtrent de waarde van uw partij. Voor dentallegeringen en Pt-afval heeft WHES een tot twee extra dagen nodig i.v.m. de verwerking en analyse.

  ^ naar boven

   

  Waarom altijd legitimeren bij aanbieden van een partij?

  Volgens de Wet Identificatieplicht moet iedere aanbieder zich kunnen legitimeren.

  ^ naar boven

   

  Wat is de Kitcokoers?

  De Kitcokoers is een online edelmetaalkoersaanduiding, welke door WHES wordt gebruikt om de edelmetaalkoers vast te stellen. U weet per direct tegen welke koers uw partij kan worden ingekocht.
  WHES maakt, in tegenstelling tot andere verwerkers, geen gebruik van een Fixkoers, een koers die 2 maal per dag wordt vastgelegd. In dit geval hoort u achteraf wat de koers was waarop uw partij is ingekocht.

  ^ naar boven

   

  Hoe komt mijn partij bij WHES?

  1. Aanbieden aan het loket, Stationsplein 9a, 2801 AK te Gouda. Zie openingstijden;
  2. Via Mikropakket met gebruikmaking van de WHES-wisselbakken;
  3. Met onze eigen afhaaldienst. Hiervoor kunt u contact op te nemen met ons commerciële team;

  ^ naar boven

   

  Klanten website

  Wat is de persoonlijke klantenwebsite van WHES?

  Geregistreerde klanten van WHES ontvangen een loginnaam en wachtwoord en hebben daarmee toegang tot een eigen account. In de accountomgeving staat o.a.

  • complete historie van voorgaande zendingen;
  • persoonlijke communicatie waarbij u op de hoogte wordt gehouden over de voortgang van uw zending (ingenomen, koers vastgelegd, uitbetaald etc.);
  • compleet en actueel overzicht van uw gewichtsrekening;
  • berekeningstool om zelf de staffel te berekenen waarin uw partij zal vallen.

  ^ naar boven

   

  Zijn er ook kosten verbonden aan de klantenwebsiteservice?

  Nee, deze service is geheel gratis.

  ^ naar boven

   

  Hoe kom ik in aanmerking voor deze service?

  U meldt zich aan via de website en WHES zal beoordelen of u in aanmerking komt voor de service. WHES zal aangeven welke documenten er worden gevraagd en na akkoord worden de logingegevens per post aan u gestuurd.

  ^ naar boven

   

  Aanlevering edelmetaalhoudend afval

  Met welk edelmetaalhoudende resten kan ik bij WHES terecht?

  Bij WHES wordt een vijftal edelmetaalhoudende afvalstromen verwerkt, te weten:

  1. sloopgoud, hiervan wordt het fijn goud en zilver uitgekeerd;
  2. sloopzilver, hiervan wordt alleen het fijn zilver uitgekeerd;
  3. dental legeringen, hiervan wordt het fijn goud, platina en palladium uitgekeerd;
  4. slooppalladium, hiervan wordt alleen het fijn palladium uitgekeerd;
  5. sloopplatina, hiervan wordt alleen het fijn platina uitgekeerd.

  ^ naar boven

   

  Hoe kan ik het edelmetaal het beste sorteren / aanleveren?

  WHES kan het maximale aan u uitkeren indien u de verschillende afvalstromen als volgt ter verwerking aanbiedt:

  Sloopgoud: Het is niet nodig om 8, 14, 18, 20 & 22 karaat apart aan te leveren. WHES smelt al uw sloopgoud samen tot een homogene baar.

  Goud-houdend bankvuil: Uw bankvuil kunt u het beste apart aanleveren (gescheiden van het sloopgoud). Dit bankvuil wordt eerst voorverwerkt en daarna bij uw sloopgoud gevoegd voor één grote baar.

  Sloopzilver: Al uw zilverhoudend afval kunt u ongesorteerd aanleveren. Hieruit wordt door WHES één of meerdere homogene baren gesmolten.

  Dental legeringen: Indien u het tandengoud gescheiden van het sloopgoud aanlevert, kan WHES u meer uitbetalen omdat dan ook het platina en palladium rendabel verwerkt kan worden.

  Palladium wordt samen met de dental legeringen verwerkt.

  Platina wordt apart verwerkt omdat het niet als sloopgoud en -zilver verwerkt kan worden. Voor platina heeft WHES speciale ovens en verwerkingsprocedures.

  ^ naar boven

   

  Kan ik ook bankvuil en lavuur aanbieden voor verwerking?

  Bankvuil wordt ook door WHES verwerkt. Lever het zoveel mogelijk gescheiden van het sloopgoud aan. Het verwerken van Lavuur duurt namelijk veel langer en brengt extra kosten met zich mee.

  ^ naar boven

   

  Wat gebeurt er met de stenen uit het aangeleverde sloopgoud en -zilver?

  Alle stenen worden er door WHES uitgeslagen of via het smeltbad afgeschept. WHES keert dus geen enkele steenwaarde uit. Wij adviseren u dan ook om bruikbare stenen zelf te verwijderen voordat het metaal wordt aangeboden ter verwerking.

  ^ naar boven

   

  Keert WHES ook een muntwaarde uit bij aanlevering munten en penningen?

  Nee, WHES smelt alle aangeleverde munten om tot homogene baren. Munten worden niet eerst beoordeeld op extra verzamel- of muntwaarde.

  ^ naar boven

   

  Kan ik ook verzilverd of verguld aanleveren?

  Verzilverd en verguld op onedel wordt niet door WHES verwerkt. Indien u naast uw sloopgoud verguld apart aanlevert dan zal WHES wel controleren of hier eventueel 8 karaat in zit. Sloopgoud en -zilver dat verzilverd of verguld is wordt gewoon verwerkt. Bij verguld zilver wordt wel gekeken of er voldoende goud in het zilver zit om te verwerken. Normaliter is dat niet het geval bij een zeer dunnen goud laag van slechts enkele micrometers.

  ^ naar boven

   

  Kan ik ook verguld-, verzilver- of rhodineerbaden aanleveren?

  Nee, deze worden gezien als chemisch afval en kunnen niet door WHES worden verwerkt.

  ^ naar boven

   

  Kan ik ook 999,9 baren zilver en goud aanbieden?

  Ja, dat is mogelijk. 

  Voor de WHES uitbetaling voor fijnmetaal baren geldt de waarde van de actuele de Kitcokoers minus een aftrek. Voor goudbaren biedt WHES u de Kitcokoers -/- €400 per kg en voor zilverbaren biedt WHES u de Kitcokoers -/- €40 per kg. 

  Bijvoorbeeld als u een 100 gram goudbaar inlevert en de Kitcokoers op dat moment is 45000/kg, krijgt u 45000 -/- 400 = 44600 per kg. Dus €4.460,- voor de 100 gram baar.

  Openingstijden

  WHES is op maandag t/m donderdag geopend van 8:30 uur tot 16:00 uur en op vrijdag tot 15:30. Koersen kunnen worden vastgelegd tussen 9:00 uur en 16:30 uur en op vrijdag tot 16:00.

  Aanleveren

  Hoe komt uw partij veilig bij WHES?
  Bekijk de mogelijkheden.

  WaarborgHolland

  Alle analyses worden uitgevoerd worden door het geaccrediteerde laboratorium van WaarborgHolland.

  Contact

  WaarborgHolland Edelmetaal Smelterij
  2801 AK Gouda

  0182-589350
  info@whes.nl

  Naar contact
  Copyright © 2018 WaarborgHolland Edelmetaalsmelterij B.V.