Waardebepaling

De waarde van uw sloopgoud en -zilver partijen wordt vastgesteld aan de hand van de baarmassa, het edelmetaalgehalte, de actuele koers en het smeltverlies.

Baarmassa
De massa van uw partij en uw baren wordt vastgesteld met gekalibreerde apparatuur. Alle weeg- en meetapparatuur wordt jaarlijks geijkt en gecontroleerd.

Edelmetaalgehalte
WHES maakt gebruik van het geaccrediteerde laboratorium van WaarborgHolland B.V. Voor de gehaltebepaling wordt met de nauwkeurigste analysemethode het gehalte van uw partij bepaald. Zo zal WHES nooit een partij van 250 gram fijn goud inkopen op basis van XRF, maar kiezen voor de cupellatiemethode. Voor de XRF is geen ISO-gecertificeerde methode beschikbaar en de meetonzekerheid van de XRF is groter dan tien dzn. (Let op! Voor een baarmassa van één kg komt dit overeen met minimaal tien gram fijn goud dat niet kan worden uitbetaald!). Ons beleid is dan ook uw waardepartijen in te kopen op basis van een ISO-gecertificeerde methode. Voor dezelfde baar van een kilogram bedraagt het verschil dan minder dan een halve gram fijn goud. Hierdoor keert WHES dus het maximale aan u uit.

Actuele koers
De goudkoersen fluctueren regelmatig. Op de website van WHES vindt u de geldende koersen. Bij inname van uw partij wordt de dan geldende koers toegepast en u beslist op dat moment of WHES uw partij kan gaan verwerken. De partijen worden per direct aan u uitbetaald.

smeltverlies
Smeltverlies is het verlies van massa nadat uw sloopgoud en -zilver is omgesmolten tot een homogene baar. Dit verlies komt tot stand door eventuele stenen, veren uit sloten, epoxyvullingen etc. Daarom verwijdert WHES altijd de niet-metallische onderdelen en registreert de metaalmassa’s voordat uw partij wordt omgesmolten. Ook kan smeltverlies optreden doordat restmetaal achter blijft in de kroes. Daarom reinigt WHES na iedere smelt de kroes en voegt het verzamelde restmetaal toe aan de massa van uw baar. Door deze werkwijze wordt uw smeltverlies tot een minimum teruggebracht.