Kan ik ook contant uitbetaald worden?

Bij WHES kunnen partijen contant uitbetaald worden. Indien u meer dan €25.000 aan contanten wilt ontvangen, dient u een formulier te ondertekenen waarin staat dat WHES u heeft gewezen op de richtlijnen van de FIU en Belastingdienst inzake de Wet witwaspraktijken en criminele activiteiten.

Posted in: Uitbetaling