FAQ

Op deze pagina vindt u een lijst met veel gestelde vragen.

Transport

Hoe werkt Mikro pakket en wat kost het?

U ontvangt van WHES een speciale wisselbak. Zodra u vindt dat de partij verwerkt kan worden neemt u contact op met Mikro. Vóór 10:00 aanmelden is dezelfde dag ophalen en de volgende dag is uw partij verwerkt en kan worden ingekocht door WHES. Per omgaande ontvangt u een nieuwe wisselbak met verzegelstrips en een adreslabel. De transportkosten komen voor rekening van WHES indien u meer dan 300 gram legering aanbiedt (ca 180 gram Au fijn). Bij kleinere hoeveelheden worden €25 aan kosten in rekening gebracht.

Hoe is mijn partij verzekerd met Mikro pakket of afhaalroute?

De eigen WHES-transporten zijn afdoende verzekerd. Uw zendingen via Mikropakket zijn verzekerd onder uw eigen polis.  Mikropakket is een officieel goedgekeurde vervoerder die door uw verzekering wordt erkend. De waarde van uw zending moet wel binnen uw verzekerde waarde vallen.

Hoe meld ik een partij aan voor Mikro pakket?

U kunt contact opnemen met de klantenservice van Mikropakker via email klantenservice@mikropakket.nl of u kunt bellen met de klantenservice onder tel. nr. 030-2209011.

Geldt de snelle Mikro pakket service voor geheel Nederland?

Nee, de waddeneilanden en Zeeuws-Vlaanderen worden niet dezelfde dag bediend door Mikro pakket. In deze gevallen duurt het een dag langer voordat uw partij is aangeboden bij WHES.

Hoe kom ik in aanmerking voor een WHES-wisselbak?

Indien u staat ingeschreven als WHES-klant ontvangt u, op uw verzoek, een WHES-wisselbak, met daarin een inname formulier, verzegelstrips en een adreslabel.

Wat kost een WHES-wisselbak?

U ontvangt geheel gratis een WHES-wisselbak ter waarde van €25,–. Wij gaan ervan uit dat u regelmatig een zending hierin zult aanbieden. Indien u niet binnen 1 jaar na ontvangt van de wisselbak een partij heeft aangeboden zal WHES u de kosten van de wisselbak(ken) in rekening brengen.

Hoe werkt het WHES-wisselbakken systeem?

U ontvangt van WHES een wisselbak om daarin uw gespaarde edelmetaal te verzenden naar WHES ter verwerking. Zodra uw partij in ontvangst is genomen ontvangt u een lege bak retour voor een volgende zending. In deze wisselbakken treft u een innameformulier aan alswel een setje verzegelstrips en een adreslabel voor Mikrotransport.

Mag ik ook keuringspartijen aanleveren in een WHES-wisselbak?

Nee, dat is niet mogelijk. Daarvoor dient u gebruik te maken van de WaarborgHolland-bakken.

Mag ik een smeltpartij aanbieden in een WaarborgHolland-bak?

Ja, dat is geen probleem, mits u het duidelijk aangeeft, anders wordt uw slooppartij mogelijk gekeurd.

Wat vul ik in op het innameformulier van WHES?

Op een innameformulier geeft u aan wat voor afval u inlevert, maar ook of de betaling afwijkt van uw voorgaande zendingen. Verder vermeldt u de nummers van de verzegelstrips op dit formulier. Dit formulier kunt u ook zelf invullen en vervolgens downloaden vanaf uw klantenpagina.

Uitbetaling

Kan ik ook met spoed overboeken?

Ja, bij grote bedragen is dat mogelijk en daar worden geen extra kosten voor in rekening gebracht. Wij maken geen bedragen < €1.000 met spoed over.

Wanneer staat het geld op mijn rekening?

Nadat u door ons commerciële team bent benaderd over de waarde van uw ingebrachte partij wordt per direct het geld aan u overgemaakt. Het bedrag staat daardoor nog dezelfde dag op uw rekening.

Hoe worden inkoopfacturen verstuurd?

Standaard per mail. Wilt u de inkoopfacturen per post ontvangen of persoonlijk ophalen, dient u dit kenbaar te maken aan een van onze medewerkers.

Ontvang ik ook een inkoopfactuur?

Ja, voor iedere aangeleverde edelmetaalstroom ontvangt u een inkoopfactuur waarop staat aangegeven: de analyseresultaten, de edelmetaalkoers, de afvalomschrijving, het inkooppercentage etc.

Moet er ook btw worden betaald/afgedragen?

Nee, sinds november 2008 is de btw-verleggingsregeling van toepassing.

Wat is btw-verlegging?

Bij de verleggingsregeling is de btw verlegd van de leverancier naar de afnemer. De leverancier brengt geen btw in rekening, maar verlegt de btw naar de ondernemer die goederen of diensten van hem afneemt. De leverancier vermeldt de vergoeding waarover de btw is verlegd in zijn btw-aangifte. De afnemer vermeldt de vergoeding en de btw die naar hem is verlegd in zijn btw-aangifte. Meer informatie is te vinden op de website van de Belastingdienst.

Kan ik ook een voorschot ontvangen bij aanlevering?

Ja, bij aanlevering kan WHES ook een voorschot van maximaal 80% uitbetalen van de geschatte waarde van uw partij. Het restant wordt binnen 24 uur na aanlevering uitbetaald.

Kan ik ook contant uitbetaald worden?

Bij WHES kunnen partijen contant uitbetaald worden. Indien u meer dan €25.000 aan contanten wilt ontvangen, dient u een formulier te ondertekenen waarin staat dat WHES u heeft gewezen op de richtlijnen van de FIU en Belastingdienst inzake de Wet witwaspraktijken en criminele activiteiten.

Hoeveel keert WHES contant uit en moet ik dat tijdig melden?

WHES keert ook grotere bedragen contant uit. U dient dat wel tijdig aan te geven opdat het geld besteld kan worden. Bij contante betalingen boven €25.000,– dient u eerst een verklaring te ondertekenen waarin u aangeeft door WHES op de hoogte te zijn gebracht omtrent de voorwaarden en dienen wij dit te melden.

Kan ik ook het fijn metaal ontvangen in plaats van uitbetaling?

Ja, het maakt niet uit of u uitbetaald wilt worden in geld of de fijn metalen. In beide gevallen geldt de inkoopstaffel.

Kan ik ook overboeken naar een gewichtsrekening?

Ja, dat is mogelijk. Wel dient WHES daarvoor kosten in rekening te brengen afhankelijk van land, metaal etc.

Kan ik bij WHES ook mijn edelmetaal op een gewichtsrekening laten zetten?

Ja, bij WHES heeft u nu ook de optie om uw edelmetaal naar een gewichtsrekening te zetten. Op uw klantenpagina heeft u altijd de beschikking over het meest actuele saldo.

Zijn er ook limieten voor de overboekingen?

Bedragen tot €250.000 kunnen binnen 24 uur na aanlevering worden uitbetaald. Indien uw partij een hogere waarde vertegenwoordigt zal het resterende bedrag binnen 48 uur aan u worden overgemaakt.

Wat zijn de kosten voor maken fijn 999,9 baren?

Indien u het edelmetaal van uw partij of van uw gewichtsrekening in 999,9 baren geretourneerd wilt hebben dan zijn de kosten daarvan €22,– per baar.

Gewichtsrekening

Kan ik bij WHES ook mijn edelmetaal op een gewichtsrekening laten zetten?

Ja, bij WHES heeft u nu ook de optie om uw edelmetaal naar een gewichtsrekening te zetten. Op uw klantenpagina heeft u altijd de beschikking over het meest actuele saldo.

Kan ik van mijn WHES gewichtsrekening overboeken naar andere dan die van WHES gewichtsrekeningen?

Nee, dat is niet mogelijk. Wel kan WHES u helpen bij het overboeken naar andere gewichtsrekeningen.

Stel ik wil mijn gewichtsrekening geheel of gedeeltelijk laten uitbetalen, hoe werkt dat?

Indien u opdracht geeft uw edelmetaal geheel of gedeeltelijk te verkopen,  meldt u dat aan WHES. De koers wordt vastgelegd en per direct aan u uitgekeerd.

Stel ik wil mijn gewichtsrekening laten omzetten naar fysieke 999,9 baren kan dat?

Ja, dat kan. WHES adviseert u om gewichten boven 25kg Ag en 1kg Au naar 999,9 baren te zetten. Deze kunnen wij aan u overhandigen of kunnen onder verzekering bij WH worden opgeslagen.

Algemeen

Wat is btw-verlegging?

Bij de verleggingsregeling is de btw verlegd van de leverancier naar de afnemer. De leverancier brengt geen btw in rekening, maar verlegt de btw naar de ondernemer die goederen of diensten van hem afneemt. De leverancier vermeldt de vergoeding waarover de btw is verlegd in zijn btw-aangifte. De afnemer vermeldt de vergoeding en de btw die naar hem is verlegd in zijn btw-aangifte. Meer informatie is te vinden op de website van de Belastingdienst.

Wat is een RvA certificaat?

Een RvA-certificaat is een analyserapport waarvan de analysemethode is geaccrediteerd door een onafhankelijke externe auditor, namelijk de Raad van Accreditatie (RvA). Dit geeft u de zekerheid dat het gehalte herleidbaar is naar internationale standaarden en dus betrouwbaar is. WHES hanteert als enige edelmetaalinkoper een RvA-certificaat!

Hoe wordt de juiste analyse bepaald?

WHES zal altijd de meeste passende analyse kiezen voor uw partij waarbij het maximale voor uw partij wordt uitgekeerd.

Zijn er ook limieten voor de overboekingen?

Bedragen tot €250.000 kunnen binnen 24 uur na aanlevering worden uitbetaald. Indien uw partij een hogere waarde vertegenwoordigt zal het resterende bedrag binnen 48 uur aan u worden overgemaakt.

Kan ik na analyse ook wachten op een betere koers om te verkopen?

Ja, bij WHES kunt u wachten op koers (WOK). Dit is geheel gratis voor een periode van 3 maanden. Indien u uw partij langer op WOK-status wilt laten staan, worden daarvoor opslagkosten in rekening gebracht. Dit is 0,02% van de edelmetaalwaarde per maand ter dekking van de verzekeringskosten.

Wat zijn de opslagkosten van 999,9 baren?

De opslagkosten bedragen 0,02% van de metaalwaarde per maand. Daarvoor is uw partij volledig verzekerd.

Hoe weet ik hoeveel gram edelmetaal op de WOK status staat?

U ontvangt van WHES een pro forma factuur met daarop alle gegevens zoals baarmassa, edelmetaal, gehalte en aanbiedingskoers.

Kan ik bij WHES ook een gewichtsrekening openen?

Ja, bij WHES is het mogelijk om een aangeleverde partij niet te laten uit betalen maar bij te schrijven op een edelmetaal account. U kunt dan zelf bepalen bij de op dat moment geldende koers hoeveel fijn metaal u wilt laten uitbetalen. Zie verder het onderdeel Gewichtsrekening.

Hoe is mijn edelmetaal op de gewichtsrekening verzekerd?

WHES heeft uw edelmetaal op de gewichstrekening bij de verwerkers verzekerd. Bij massa’s boven de 25 kg zilver en 1 kg goud adviseert WHES om uw metaal in fijnbaren aan te leveren en fysiek in uw of onze kluis te bewaren.

Kan ik als particulier ook partijen aanleveren?

Nee, bij WHES worden alleen partijen van geregistreerde ondernemers en handelaren verwerkt. Wij adviseren particulieren om het sloopgoud bij uw lokale juwelier aan te leveren. U kunt gebruik maken van ons berekeningsprogramma om een indicatie van de waarde van uw edelmetaal te krijgen.

Hoe bepaalt WHES de echte waarde van uw partij?

De waarde van uw partij wordt berekend door:

baarmassa * gehalte * Koers * inkoopstaffel.

Deze inkoopstaffel wordt hoger bij een hoger product van fijnmetaal * koers

Wat zijn mijn kosten wanneer ik besluit de baar niet aan WHES te verkopen?

De gemaakte smeltkosten worden in rekening gebracht. Deze bedragen €82,50 excl. BTW per baar.

Indien u in een later stadium toch besluit de baar aan WHES te verkopen kunt u altijd weer opnieuw contact met ons opnemen. De dan geldende koers wordt u aangeboden.

Wat als ik de baar niet wil laten inkopen door WHES?

U wordt door ons commercieel team gebeld over de uitslag van de analyse en de waarde van uw aangeboden partij. Indien u niet akkoord gaat met de waarde van de baar, kunt u deze baar na betaling van smeltkosten ophalen.

Hoe lang duurt het verwerken van de ingebrachte partijen?

Uw partijen sloopgoud en -zilver worden direct na binnenkomst verwerkt (gesmolten en geanalyseerd). WHES neemt binnen 24 uur contact met u op omtrent de waarde van uw partij. Voor dentallegeringen en Pt-afval heeft WHES een tot twee extra dagen nodig i.v.m. de verwerking en analyse.

Waarom altijd legitimeren bij aanbieden van een partij?

Volgens de Wet Identificatieplicht moet iedere aanbieder zich kunnen legitimeren.

Wat is de Kitcokoers?

De Kitcokoers is een online edelmetaalkoersaanduiding, welke door WHES wordt gebruikt om de edelmetaalkoers vast te stellen. U weet per direct tegen welke koers uw partij kan worden ingekocht.
WHES maakt, in tegenstelling tot andere verwerkers, geen gebruik van een Fixkoers, een koers die 2 maal per dag wordt vastgelegd. In dit geval hoort u achteraf wat de koers was waarop uw partij is ingekocht.

Wat betekent balie-inkoop?

Balie-inkoop wordt alleen gebruikt voor geregistreerde ondernemers die kleine partijen aanbieden die klein zijn om te smelten en te analyseren. Deze partijen worden op basis van toets en XRF onderzocht en daarmee wordt de waarde bepaald.

Hoe komt mijn partij bij WHES?

 1. Aanbieden aan het loket, Stationsplein 9a, 2801 AK te Gouda. Zie openingstijden;
 2. Via Mikropakket met gebruikmaking van de WHES-wisselbakken;
 3. Met onze eigen afhaaldienst. Hiervoor kunt u contact op te nemen met ons commerciële team.

Klanten website

Wat is de persoonlijke klantenwebsite van WHES?

Geregistreerde klanten van WHES ontvangen een loginnaam en wachtwoord en hebben daarmee toegang tot een eigen account. In de accountomgeving staat o.a.

 • complete historie van voorgaande zendingen;
 • persoonlijke communicatie waarbij u op de hoogte wordt gehouden over de voortgang van uw zending (ingenomen, koers vastgelegd, uitbetaald etc.);
 • compleet en actueel  overzicht van uw gewichtsrekening;
 • berekeningstool om zelf de staffel te berekenen waarin uw partij zal vallen.

Hoe kom ik in aanmerking voor deze service?

U meldt zich aan via de website en WHES zal beoordelen of u in aanmerking komt voor de service. WHES zal aangeven welke documenten er worden gevraagd en na akkoord worden de logingegevens per post aan u gestuurd.

Aanlevering edelmetaalhoudend afval

Met welk edelmetaalhoudende resten kan ik bij WHES terecht?

Bij WHES wordt een vijftal edelmetaalhoudende afvalstromen verwerkt, te weten:

 1. sloopgoud, hiervan wordt het fijn goud en zilver uitgekeerd;
 2. sloopzilver, hiervan wordt alleen het fijn zilver uitgekeerd;
 3. dental legeringen, hiervan wordt het fijn goud, platina en palladium uitgekeerd;
 4. slooppalladium, hiervan wordt alleen het fijn palladium uitgekeerd;
 5. sloopplatina, hiervan wordt alleen het fijn platina uitgekeerd.

Hoe kan ik het edelmetaal het beste sorteren / aanleveren?

WHES kan het maximale aan u uitkeren indien u de verschillende afvalstromen als volgt ter verwerking aanbiedt:

Sloopgoud: Het is niet nodig om 8, 14, 18, 20 & 22 karaat apart aan te leveren. WHES smelt al uw sloopgoud samen tot een homogene baar.

Goud-houdend bankvuil: Uw bankvuil kunt u het beste apart aanleveren (gescheiden van het sloopgoud). Dit bankvuil wordt eerst voorverwerkt en daarna bij uw sloopgoud gevoegd voor één grote baar.

Sloopzilver: Al uw zilverhoudend afval kunt u ongesorteerd aanleveren. Hieruit wordt door WHES één of meerdere homogene baren gesmolten.

Dental legeringen: Indien u het tandengoud gescheiden van het sloopgoud aanlevert, kan WHES u meer uitbetalen omdat dan ook het platina en palladium rendabel verwerkt kan worden.

Palladium wordt samen met de dental legeringen verwerkt.

Platina wordt apart verwerkt omdat het niet als sloopgoud en -zilver verwerkt kan worden. Voor platina heeft WHES speciale ovens en verwerkingsprocedures.

Kan ik ook bankvuil en lavuur aanbieden voor verwerking?

Bankvuil wordt ook door WHES verwerkt. Lever het zoveel mogelijk gescheiden van het sloopgoud aan. Grote lavuurzendingen worden niet door WHES verwerkt. WHES kan alleen kleine hoeveelheden lavuur (tot ca. tien kg) per partij verwerken. Grote lavuurzendingen kunt u wel aanleveren, maar WHES zal de lavuurverwerking vervolgens uitbesteden. De resultaten van de verwerker worden vervolgens aan u overhandigd. Heeft u ook een relatie met een andere edelmetaalverwerker die wel lavuur inneemt dan adviseren wij u het lavuur aldaar aan te leveren.

Wat gebeurt er met de stenen uit het aangeleverde sloopgoud en -zilver?

Alle stenen worden er door WHES uitgeslagen of via het smeltbad afgeschept. WHES keert dus geen enkele steenwaarde uit. Wij adviseren u dan ook om bruikbare stenen zelf te verwijderen voordat het metaal wordt aangeboden ter verwerking.

Keert WHES ook een muntwaarde uit bij aanlevering munten en penningen?

Nee, WHES smelt alle aangeleverde munten om tot homogene baren. Munten worden niet eerst beoordeeld op verzamelaarswaarde.

Kan ik ook verzilverd of verguld aanleveren?

Verzilverd en verguld wordt niet door WHES verwerkt. Indien u naast uw sloopgoud verguld apart aanlevert dan zal WHES wel controleren of hier eventueel 8 karaat in zit.

Kan ik ook verguld-, verzilver- of rhodineerbaden aanleveren?

Nee, deze worden gezien als chemisch afval en kunnen niet door WHES worden verwerkt.

Kan ik ook 999,9 baren zilver en goud aanbieden?

Ja, dat is mogelijk. Omdat WHES bij fijnmetaal baren geen meerwaarde heeft (immers iedereen weet hoeveel goud en zilver er echt in zit), kunt u deze baren ook bij andere verwerkers aanbieden.

De WHES uitbetaling voor fijnmetaal baren geldt de waarde van de actuele de Kitcokoers minus een aftrek. Voor goudbaren biedt WHES u Kitco – €400 en voor zilverbaren biedt WHES u Kitco – €40.

Vraag gerust naar de condities en benader andere verwerkers voor de hoogste opbrengst.

Moet ik metaal van het zilver scheiden voordat het wordt aangeleverd (bijv. de heften van messen)?

Het is niet nodig metaal te scheiden. Indien u het wel zelf doet, zijn onze verwerkingskosten een stuk lager en komt u in aanmerking voor een hogere staffel.